Mládežnícká expedícia Važec 2019

Mládežnícká expedícia Važec 2019

Začiatkom júla sa nám podarilo zorganizovať mládežnícky výlet, ktorý sa konal vo Važci. Výletu sa zúčastnilo dokopy 24 ľudí. Témou bolo: Identita v Kristovi. Sústredili sme sa na životy rôznych biblických postáv a hľadali sme v nich usmernenie a poučenie pre nás a našu identitu v Kristu. Boli to životy kráľa Dávida; Malého dievčatka, ktoré slúžilo Naámanovi; Apoštola Pavla; a Učeníka Tomáša.

Hlavnou otázkou, na ktorú potrebujeme nájsť odpoveď ako jednotlivci je:

V kom alebo v čom je moja identita?

V hodnotách a pohľadoch tohto sveta? Pohľad, ktorý je časný a nemá večnú hodnotu. Alebo je moja identita pevne ukotvená v Kristu, že aj v tých najťažších časoch a skúškach nie som sám a má môj život a hodnota večný rozmer?