Klub dobrej zvesti – o Nabuchodonozorovi

Klub dobrej zvesti je online vysielanie pre deti spojené s kvízom na záver (https://kahoot.it). Každý štvrtok jeden biblický príbeh, piesne a modlitby. Tentokrát je to o Nabuchodonozorovi a dôležitej Božej vlastnosti – Boh je Všemohúci.