Seniori
Project

Seniori

Stretnutia seniorov sú poobedia spoločného uctievania nášho Pána s témou zameranou na hlbšie poznanie a porozumenie Božieho slova, modlitieb za každodenné zápasy ako aj osobných rozhovorov.