0 Rôznych služieb
0 Služobníkov
0 Rokov existencie
0 Členov zboru
0% Požehnanie
Chvály a uctievanie

Chvály a uctievanie

Tou najhlbšou podstatou uctievania je opravdivé poznanie Boha a následná odozva nášho srdca na toto poznanie v tom, ako si Boha vážime, ceníme, ako sa z neho tešíme a ako nad všetko zemské nás Boh vo všetkom napĺňa.

20190610110433
Pomoc núdznym

Pomoc núdznym

Choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa!
Financovanie a varenie polievky pre núdznych v spolupráci so zborom ECAV - Diakonia Samaritán.
Pridáš sa k nám?

20190511064051
Večer pre manželské páry

Večer pre manželské páry

Večer pre manželské páry je otvorený pre všetky manželské páry, zvyčajne sa konajú na Valentína a to s cieľom oslavovať manželstvo ako také. Všetci môžeme zažívať požehnanie z hlbšieho vzťahu s našimi partnermi.

20181013212610
Rodinný výlet

Rodinný výlet

Rodinný výlet je skvelá príležitosť pre lepšie spoznanie ľudí a rodín zo zboru, budovanie priateľstiev, spoločné rozhovory, uctievanie, vyučovanie ale aj spoločnú zábavu pri turnajoch, súťažiach, aukcii, opekačke...

20171013215654
Na rodine záleží

Na rodine záleží

Túžiš sa dozvedieť viac o našom spoločenstve a o tom čomu veríme? "Na rodine záleží" je ideálny prvý krok, cez ktorý môžeš bližšie spoznať kresťanov a zároveň dostať odpovede na svoje otázky.

20160616085835
Služba deťom

Služba deťom

Je pre nás radosťou pomáhať deťom dozvedieť sa viac o Bohu a o Božej láske k nim cez príbehy z Božieho slova, prostredníctvom kreatívnej ručnej práce, spievania, tancovania, skákania, hier a zábavy.

20160610104938
Seniori

Seniori

Stretnutia seniorov sú poobedia spoločného uctievania nášho Pána s témou zameranou na hlbšie poznanie a porozumenie Božieho slova, modlitieb za každodenné zápasy ako aj osobných rozhovorov.

20151112161100