Sunday Café – zborová kaviareň
Project

Sunday Café – zborová kaviareň

Príjmite pozvanie na nedeľnú kávu po hlavnom zhromaždení. V pohodovej atmosfére máte jedinečnú príležitosť spoznať nových ľudí a položiť akúkoľvek otázku. Každý je srdečne vítaný.

Chvály a uctievanie
Project

Chvály a uctievanie

Tou najhlbšou podstatou uctievania je opravdivé poznanie Boha a následná odozva nášho srdca na toto poznanie v tom, ako si Boha vážime, ceníme, ako sa z neho tešíme a ako nad všetko zemské nás Boh vo všetkom napĺňa.

Večer pre manželské páry
Project

Večer pre manželské páry

Večer pre manželské páry je otvorený pre všetky manželské páry, zvyčajne sa konajú na Valentína a to s cieľom oslavovať manželstvo ako také. Všetci môžeme zažívať požehnanie z hlbšieho vzťahu s našimi partnermi.

KLUB KONTAKT – Dorast
Project

KLUB KONTAKT – Dorast

Každý piatok sú dorastenci vyzývaní a povzbudzovaní robiť múdre rozhodnutia, dôverovať Bohu bez ohľadu na to, čo sa deje a správať sa k ostatným tak, ako chcú, aby sa oni správali k nim.

Rodinný výlet
Project

Rodinný výlet

Rodinný výlet je skvelá príležitosť pre lepšie spoznanie ľudí a rodín zo zboru, budovanie priateľstiev, spoločné rozhovory, uctievanie, vyučovanie ale aj spoločnú zábavu pri turnajoch, súťažiach, aukcii, opekačke...

Mládežnícka služba
Project

Mládežnícka služba

každý piatok o 18:00, Prvý baptistický zbor v Košiciach, Slovenskej jednoty 16

vedenie: Filip Čurilla

Služba deťom
Project

Služba deťom

Je pre nás radosťou pomáhať deťom dozvedieť sa viac o Bohu a o Božej láske k nim cez príbehy z Božieho slova, prostredníctvom kreatívnej ručnej práce, spievania, tancovania, skákania, hier a zábavy.

Seniori
Project

Seniori

Stretnutia seniorov sú poobedia spoločného uctievania nášho Pána s témou zameranou na hlbšie poznanie a porozumenie Božieho slova, modlitieb za každodenné zápasy ako aj osobných rozhovorov.