Mládežnícka služba

Mládežnícka služba

Každý piatok o 18:00

Prvý baptistický zbor v Košiciach, Slovenskej jednoty 16

vedenie: Filip Čurilla

 

Naša mládež je miesto vytvorené pre študentov a mladých ľudí, ktorí sa stretávajú každý piatok od 18:00 do 21:00 v zbore Košice Baptist. Našim cieľom je viesť študentov k osobnému vzťahu s Pánom Ježišom Kristom prostredníctvom Božieho slova, chvál, aktivít a skupiniek. Túžime vytvoriť miesto, kde sa mladí ľudia cítia byť prijatí, sú povzbudzovaní robiť múdre rozhodnutia, kde sa učia aplikovať Božie pravdy a princípy do každodenného života a zažívajú osobnú skúsenosť pri službe ostatným. Zároveň je to skvelá príležitosť pre pozvanie svojich priateľov.