KLUB KONTAKT – Dorast

KLUB KONTAKT – Dorast

Každý piatok od 14:30 je otvorený Klub KONTAKT pre dorast

Priemerné dieťa strávi každý rok viac ako 1000 hodín v škole a menej ako 50 hodín v kostole. Rodič má každý týždeň 6 krát viac možností na diskusiu o duchovných veciach, než učiteľ v besiedke. Cirkev má obmedzený potenciál ovplyvniť srdce Vášho dieťaťa. TO, ČO SA DEJE DOMA, je v mnohých ohľadoch oveľa DÔLEŽITEJŠIE než to, čo sa deje v kostole.

Uvedomujeme si, že akýkoľvek dobrý program raz za týždeň nikdy nenahradí spoločný čas Vašich detí s Vami. Povzbudzujeme Vás zaujímať sa o to, čo sa dorastenci naučili a rozprávať sa s nimi o tom doma pri spoločnej večeri. Veríme, že nikto nemôže mať väčší vplyv na vieru Vášho dieťaťa ako vy rodičia.

Každý piatok sú dorastenci vyzývaní a povzbudzovaní robiť múdre rozhodnutia, dôverovať Bohu bez ohľadu na to, čo sa deje a správať sa k ostatným tak, ako chcú, aby sa oni správali k nim.

Dorastenci sa stretávajú v piatok popoludní a samotný program je rozdelený na niekoľko častí – hry, výklad Božieho Slova, modlitby, Snack Time a spoločné aktivity. V nedeľu tak môžu ostávať dorastenci spolu s dospelými na kázaní Božieho slova.

Túžme vidieť, ako Božie slovo premieňa  ich životy, ako sa rozvíja ich vzťah s Bohom, ako budujú priateľstvá, ktoré vydržia. Našim cieľom je pripraviť dorastencov na zložité životné situácie, ktoré ich čakajú v dnešnom svete. Túžime, aby z nich vyrástli ľudia, ktorí sa vedia samostatne a správne rozhodovať na základe Božieho slova a svoje rozhodnutia si dokázať obhájiť aj pred svojimi rovesníkmi.