Oslavy storočnice

Oslavy storočnice

Vydarená oslava je za nami. Ostali pekné spomienky na osobné rozhovory, na posolstvá, ktoré odzneli v programe a pekné piesne JAS-u, Oktávy aj pieseň Ukrižovaný s Kristom, ktorú spieval Charles Baldis. A niektorí sme si odniesli aj hrnček s logom 100 ročnice.

Ďakujeme každému, kto sa podieľaľ na prípravách, ďakujeme hosťom, že prijali pozvanie a prišli nás povzbudiť svojou prítomnosťou a odovzdali nám svoje odkazy. Vďaka patrí Pánu Bohu za 100 rokov z Jeho milosti a s nádejou sa pozeráme do budúcnosti, ktorú vkladáme do Jeho rúk.

VZÁCNÍ HOSTIA

  • Primátor mesta Košice – Ing. Jaroslav Polaček,
  • nám. primátora mesta Košice – Mgr. Lucia Gurbáľová s manželom,
  • predseda komise cirkvi mestského zastupiteľstva v Košiciach – Mgr. Bernard Berberich,
  • starosta mestskej časti Košice Staré mesto – Ing. Igor Petrovčík
  • bývalí kazatelia s rodinami – Charles Baldis a Janet Baldis,
  • Michal Lapčák, Dalibor Smolník s rodinou,
  • Jozef Michalec, sestra Elenka Pribulová (manželka bývalého kazateľa Juraja Pribulu)
  • a zástupca Evanjelickej aliancie – Ján Liba a zástupcovia cirkevných zborov z Košíc a okolia

Za fotografie ďakujeme p. Miroslavovi Vaculovi, Gabike Repaskej a Paľovi Bánovi