100 rokov Baptistického zboru v Košiciach

100 rokov Baptistického zboru v Košiciach

Blíži sa veľké výročie 100 rokov baptistického zboru v Košiciach a 20 výročie od otvorenia novej modlitebne. Pozývame vás všetkých na tieto oslavy, ktoré sú naplánované na sobotu 4. 11. so začiatkom o 15:00 a v nedeľu 5.11. o 9:30. Sobotný program je určený pre širokú verejnosť – pripravené sú dve moderované výstavy, video, koncert spevokolu JAS a evanjelizačná kázeň.

V nedeľu by sme na spoločnej ďakovnej bohoslužbe vzdali Bohu chválu a vďaku za všetky roky predtým, kde sme mohli vidieť Jeho milostivú a dobrotivú ruku. Na túto bohoslužbu pozývame aj bývalých kazateľov, priateľov zboru, zástupcov mesta Košice a evanjelikálných cirkví na Slovensku. Veríme, že spolu prežijeme úžasné bratsko sesterské spoločenstvo v prítomnosti nášho Pána.

Program sobota 4.11.2023

15:00 Slávnostné otvorenie – sprievodné podujatia

  • Moderovaná expozícia – Biblia v premenách času (Jaroslav Bán)
  • Vernisáž historických fotografií a dokumentov (Michal Lapčák)

18:00 koncert speváckeho zboru JAS Bratskej jednoty baptistov v SR

Program nedeľa 5.11.2023

9:30 Slávnostná bohoslužba spojená so vďakyvzdaním

 

Vstup je voľný. Počas celej akcie je zabezpečené občerstvenie – káva, čaj, minerálky a niečo na zahryznutie