Dalibor Smolník - 14. februára 2021

Nezosmilníš

Sexualita a manželstvo je vzácny Boží dar. Keď Boh stvoril muža a ženu na svoj obraz, povedal, že je to veľmi dobré. Spoločne môžu muž a žena prežívať v manželstve hlbokú duchovnú, duševnú a telesnú jednotu. Krásne, hlboké a dlhodobé manželstvo je odrazom samotného Boha a jeho plánov. Jednota a vernosť v manželstve je obrazom Božej jednoty v Trojici a vernosti.

Citát z Biblie: Exodus 20:14

séria: "Exodus"

Kázeň Dalibora Smolníka zo série Exodus.

Viac od rečníka "Exodus"

Powered by Series Engine