Jaroslav Bán - 4. februára 2024

Úvod, biblické zdôvodnenie takého štúdia

Na ceste do Emaus

Citát z Biblie: Luke 24:13-53

séria: "Na ceste do Emaus"

Plánujeme veľmi dlhé śtúdium evanjelia a Ježiša v Starom zákone.

Viac od rečníka "Na ceste do Emaus"

Powered by Series Engine