Boží zásah a povzbudenie po nekontrovateľnom páde

Boží zásah a povzbudenie po nekontrovateľnom páde

Povzbudenie

Drahí moji bratia a sestry v Pánu Ježišovi Kristovi! Na začiatok by som seba aj Vás chcel povzbudiť veršom z Biblie,

Rim. 8, 17/b, 18 „akže spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšieho času nie sú hodny, aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás.“

Je to úžasný verš, ktorý mi bol z milosti daný ako vzpruha po nie dobre vyzerajúcom a nekontrolovateľnom páde. Som nesmierne vďačný môjmu Bohu a Pánovi a to musím vyzdvihnúť môjmu záchrancovi, lebo napriek devastačným zraneniam /keďže mám titanové kolená/ mi zo svojej veľkej milosti a láske ku mne zachoval neporušené kĺby a kosti, do ktorých sú vložené. Aj ošetrujúci lekár sa čudoval, že sa nič neporušilo. Som vo svojom srdci úplne presvedčený, že počas rekonvalescencie, ktorá trvá už skoro 8 mesiacov a ešte stále nie je ukončená, vďaka Vašim prímluvným modlitbám u nášho Boha sa môj zdravotný stav pomaly ale isto zlepšoval.

Vďaka za podporu

Veľmi som súcitil a modlil sa aj za Lukáša, ktorý mal vážny úraz pár dni predo mnou. Som vďačný Pánovi že vypočul modlitby za jeho záchranu. Cítil som Vašu modlitebnú podporu, ale ďakujem aj za návštevy a mnohé pozdravy, ktoré ste mi posielali prostredníctvom mojej manželky. Veľmi Vám ďakujem za Vašu lásku, spolupatričnosť, ďakujem Pánovi za tento úžasný zbor do ktorého z Božej milosti môžem I ja patriť. Táto doba, ktorá preveruje vieru našich krehkých bytostí vo Všemohúceho Boha, Pána neba i zeme, ktorý sa vo svojich rozhodnutiach nemýli a ktorý chce, aby ľudia či je vírus, alebo nie – prehodnotili svoje životy a padli na svoju tvár, robiac pokánie, aby boli zachránení pre večný život, pre život, o akom vo svojom pominuteľnom tele nemajú ani potuchy, život s Ježišom Kristom vo večnosti!

Poďakovanie

Na záver, by som sa chcel poďakovať za Váš záujem a lásku voči mojej osobe, či rodine a utvrdiť nás všetkých, že Boh je Bohom predovšetkým milosti, lásky, radosti a pokoja.

1. Petra 4, 12-13. „Milovaní, nedivte sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše skúsenie, ako čo by sa vám diala čudná vec. Ale nakoľko máte účasť na utrpeniach Kristových, radujte sa, aby ste sa aj pri zjavení jeho slávy radovali plesajúci“.

To Vám prajem z úprimného srdca a nech Vám náš Pán Ježiš Kristus bohate žehná a odplatí za Vašu lásku a záujem o človeka ako som ja.

Daniel Staroň st.