Čo všetko musel Boh urobiť, aby ma pritiahol opäť k sebe

Je to príbeh o tom, čo všetko spravil Pán Boh v mojom živote, aby ma opätovne pritiahol k sebe. Kedysi som plánoval, čo ja budem robiť a teraz poviem:

Pane, Ty plánuj v mojom živote

Ja budem taký šťastný, keď ma budeš Ty viesť, lebo je to fantatický život s Ježišom Kristom, ktorý nás uviedol až za chrámovu oponu, aby sme sa stretli s Bohom.

Jaro