Disciplína – kto z nás ju má rád?

Disciplína – kto z nás ju má rád?

Kto z nás má rád disciplínu?

Kto sa jej rád podriaďuje? Generácia mužov, ktorí prešli základnou vojenskou službou, na tento pojem v praxi spomína so zmiešanými pocitmi. Tí, ktorí boli alebo sú vo vedúcich funkciách, mi dajú za pravdu, že bez patričnej disciplíny nie je možné existovať.

Prečo o tom píšem?

Pred Veľkou nocou sme ako seniori do domácnosti dostali od primátora list, ktorého obsahom boli dve rúška a časopis. Na jeho zadnej strane boli rady s ilustráciami, ako sa chrániť pred vírusom COVID-19, pod názvom „Naša jediná vakcína je disciplína“. V utorok po Veľkej noci sme dostali (iste aj vy) SMS od Úradu verejného zdravotníctva, asi s týmto znením: „Ďakujeme, že ste boli cez sviatky doma, jediná ochrana pred pandémiou je len naša disciplína. Vydržme, zvládneme to.“

Naša duchovná disciplína

V súvislosti s pojmom disciplína som musel myslieť na našu duchovnú disciplínu. V rôznom ohľade, v rôznych situáciách, vlastne denno-denne. V Biblii som priamo nenašiel pojem disciplína. V slovníku cudzích slov je o disciplíne napísané toto: 1. dobrovoľné alebo povinné zachovávanie stanoveného poriadku, zásad, správania, 2. prísny poriadok.

V latinsko – slovenskom slovníku pod pojmom disciplína bolo okrem iného aj toto: výchova, spôsob života, zásady, poriadok. Zaujalo ma tu ale ešte aj niečo iné – pod slovom disciplína bolo slovo discipulus = žiak prívrženec, nasledovník, učeň (učeník). Nie som kompetentný vysvetľovať tieto 2 slová z odborného hľadiska. Ale čo poviete na súvislosť medzi slovenskými slovami: prikázanie a učeník? Pán Ježiš sám povedal: Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania (J 14,15). Vo všeobecnosti sa podriaďujeme autorite (sme disciplinovaní) z rešpektu k nej. Ale Pán Ježiš tu hovorí o láske k Nemu. Podriaďujeme sa Božiemu Slovu, zachovávame Ho, lebo milujeme Pána Ježiša. On sám bol poslušný svojmu Otcovi, aby naplnil plán spasenia. A On povedal – učte sa odo mňa. Vírus COVID-19 má niekoľko mutácií, zatiaľ proti nemu nie je zaručený liek. Ale proti duchovnému vírusu – hriechu, nech má (a on ich má neúrekom) akékoľvek podoby („mutácie“), je osvedčený liek – krv Pána Ježiša. V tej krvi leží moc a my môžeme byť ochránení od nebezpečenstva hriechu. Krv Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu. On je zmierením za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. A po tom známe, že sme Ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania. To je tá spomínaná disciplína v tom pravom slova zmysle. To je návod na život bez vírusu hriechu. To je to slávne víťazstvo skrze obeť Pána Ježiša. To je naša nádej.

Príležitosť k preskúmaniu vlastných životov

V týchto dňoch máme obrovskú šancu, z milosti Božej preskúmať svoje životy vo svetle Písma a dať si ich do poriadku. Počas Veľkonočných sviatkov sme mali úžasné možnosti, viac ako inokedy, počuť posolstvo o kríži Pána Ježiša. A v čom spočíva naša disciplína? Nezahrávať sa s hriechom, žiť čistý a svätý život, aby si Pán Ježiš pred seba postavil cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná (Ef 5,27). Na záver mi dovoľte parafrázovať jednu našu duchovnú pieseň: Až rúško z tváre odstránim, naplno ústa otvorím, budem Ťa chváliť z horlenia, ó, sladká chvíľa modlenia. Pridajte sa ku mne, oslavovať Pána Ježiša. Naša jediná duchovná vakcína – naprosto účinná – je krv Pána Ježiša.

Ján Baláž