Inštalácia druhého kazateľa zboru

Inštalácia druhého kazateľa zboru