Boh robí v našich životoch oveľa viac, ako sme schopní vidieť

Boh robí v našich životoch oveľa viac, ako sme schopní vidieť

Pán Boh robí v našich životoch vždy oveľa viac ako len tú jednu – dve – tri veci, ktoré z našej obmedzenej perspektívy vidíme my.

Jednoducho nedokážeme vidieť všetko, čo robí Pán Boh naraz v tej istej chvíli. Myslím, že je tomu tak aj počas tejto pandémie. Možno považujeme za problém len to najakútnejšie, čo vidíme vlastnými očami, alebo čo považujeme za najbezprostrednejšie ohrozenie seba, prípadne svojich blízkych. Nevidíme však širšie a hlbšie súvislosti Božieho konania na celom svete. V životoch každého jedného obyvateľa tejto modrej (s koronavírusom bojujúcej) planéty.

Písmo nás však nenecháva na pochybách, že tu prebiehajú procesy aj pre naše dobro, zvlášť pre tých, ktorí milujú Boha. Nedajme sa preto pomýliť, táto pandémia tu je aj preto, aby preosiala kresťanov, preosiala plevy od zrna, ale aj čistotu ich viery.

Boh prečisťuje našu vieru[1]

Jakub nás hneď v úvode svojho listu presviedča, že všetky skúšky/pokušenia, ktoré nás postretnú môžu byť na naše dobro.

Všetky naše skúšky preveria dokázanosť našej viery (Jak 1:3). Proces skúšky má do činenia s prečistením našej viery. Apoštol Peter ešte viac vypichne jemný rozdiel v štruktúre slova pokušenie/skúška: „..V čom to plesáte, málo teraz, ak je kedy potrebné, rmútiac sa v rozličných pokušeniach/skúškach, aby dokázanie sa vašej viery, o mnoho cennejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom skúša, bolo vám nájdené na chválu, na česť a na slávu pri zjavení Ježiša Krista.“ (1Pet 1:6-7)

Paralela je jasná, skúšky prečisťujú našu vieru ako oheň prečisťuje zlato alebo iné vzácne kovy. Doug Moo v jeho komentári píše,

Ťažkosti v živote sú Bohom zamýšľané príležitosti na prečistenie našej viery: rozpálené v páľave utrpenia, aby boli vyplavené nečistoty, aby to, čo ostane, bolo čisté a vzácne pred Bohom.

Jakubove vyjadrenie nie je o tom, aby skúšky potvrdili prítomnosť viery, ale aby prítomnú vieru urobili silnejšou. To je to, čo prinášajú skúšky.

Ak sa prenesieme zrakom ponad horizont rôznych obmedzení, lockdownov, zlých ekonomických správ, môžeme počuť ako k nám Božie slovo hovorí veľmi osobne a prakticky. Boh prečisťuje vieru svojich nasledovníkov.

Boh pôsobí vytrvalosť (trpezlivosť)

Keď sa stávame kresťanmi, nestávame sa hneď zrelými. Pán Boh používa často bolestivú a s potom spojenú prácu posvätenia, aby nás formoval na obraz Pána Ježiša Krista. Skúšky produkujú duchovné posilnenie, vytrvalosť, ktorú Boh používa na to, aby nás zachoval v Ňom. Kopce a protivietor sú vždy pre bežca pri jeho tréningu dobré, aj keď si to v tej chvíli nemyslí. Oni však pôsobia v jeho prospech pri budúcich pretekoch. Pán Boh takto často využije v náš prospech závany nepriateľstva a kopce ťažkostí, aby vybudoval vytrvalosť. To si vyžaduje námahu a zápas. Posvätenie sa deje v kontexte zápasov s nepriateľskými protivníkmi. Uvrhnutie satana pod naše nohy vyžaduje ťažkú prácu (Rim 16:20). Pán Boh používa skúšky k tomu, aby sme boli vytrvalejší.

Boh spôsobuje zrelosť svojich ľudí

Podľa Jakoba prinášajú skúšky zrelosť. Pán Boh využíva ťažkosti, aby nás zmenil. Zdokonalenie prichádza na konci procesu. A Pán Boh mieni dostať svojich ľudí na koniec. Ku väčšej a väčšej premene na obraz Krista. Vidíme to jasne vyjadrené v dvoch iných častiach Písma.

„Nie len to, ale sa chválime aj súženiami vediac, že súženie pôsobí trpezlivosť (vytrvalosť) a trpezlivosť charakter (dokázanosť) a charakter pôsobí nádej.“ (Rim 5:3-4)

„…takže my sami sa chválime vami v cirkvách Božích ohľadne vašej trpezlivosti (vytrvalosti) a viery vo všetkých vašich prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate.“ (2 Tes 1:4)

Pavel apoštol spája súženie s oslavou Boha. On Boha chváli a oni trpia. Toto by mohlo vyzerať divne, ak by sme sa nedozvedeli závažnú informáciu, že: Pán Boh používa ťažkosti na naše dobro. Ťažké neznamená zlé. Častejšie, ako si možno myslíme, to znamená požehnanie.

Boh niekedy odpovedá na naše modlitby skúškami

Niekedy sa modlíme a prosíme Pána Boha, aby nám pomohol rásť. Aby nás zmenil na obraz Pána Ježiša Krista. A potom sa na naše prekvapenie ocitneme až po krk hlboko v nejakých ťažkostiach.  Tak sa rýchlo modlíme a prosíme Pána, aby to od nás odňal. Ale, čo keď to bol On, kto priniesol skúšky ako odpoveď na našu modlitbu za rast a zmenu?

Pán Boh nielenže robí viac ako vidíme, ale robí aj oveľa viac ako vieme vôbec rozoznať. Zo všetkého nekonečného množstva vecí, ktoré Pán Boh naraz koná si môžeme byť istí, že uprostred skúšok sa v našich životoch dejú tieto tri veci: prečisťuje naša viera, pôsobí vytrvalosť, a pôsobí našu zrelosť.

Preto môžeme považovať za každú radosť, keď na okolo upadáme do rôznych skúšok (Jak 1:2).

[1] Voľne vyňaté a preložené z príspevku Erika Raymonda, https://www.thegospelcoalition.org/blogs/erik-raymond/what-is-god-up-to-with-corona/