Boží chrám doma

Boží chrám doma

Boží chrám doma alebo čo dobré môže koronavírus priniesť

Jar 2020 vnímam ako výnimočnú. Pán Boh sa k nám správal veľmi zhovievavo a trpezlivo. V marci nás vrátil do domovov a ja som rozmýšľala nad tým, aké je to pekné byť takto spolu. Hlavnou témou bol koronavírus vo všetkých jeho súvislostiach a jednou z nich bola aj otázka: Čo dobré to so sebou môže priniesť? Ako mnoho ľudí aj ja som bola vystrašená a niekedy až kŕčovito sa snažila Pána Boha držať. Pýtala som sa, čo bude s nami, s našimi deťmi a vnímala rôzne alternatívne vysvetlenia prebiehajúcej situácie.

Darček od Pána na Veľkonočnú nedeľu

V apríli, najmä počas Veľkonočných sviatkov, celý tento pocit kulminoval. Zamýšľala som sa nad Božím zámerom a očakávala ďalšie správy. Veľmi citlivo som prežívala vekovú segregáciu a jej dôsledky. Môj pôvodne dobrý motív sa nakoniec premenil na sledovanie každej novej správy, čo nám neprinášalo pokoj. A tu mi Pán dal darček na Veľkonočnú nedeľu. Deň po tom, ako som v obavách uvažovala nad spasením a svojou nedostatočnosťou mi môj otec ukázal 23 rokov starý záznam z môjho krstu. Tento záznam som nevidela dlhé roky a veľmi ma potešil na srdci. Vnímala som to ako odpoveď od Pána Ježiša a rozhodla som sa primknúť sa ku Kristovi ešte viac.

Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. 2. Kor 5:17

Opäť v zhromaždení kresťanov

Je máj a my sa po dvoch mesiacoch chystáme do zhromaždenia. Som vďačná a plná očakávania aké to bude. Nie kvôli nádhernej budove, tá je len prostriedok a slúži nám perfektne. Teším sa na Božie Slovo, na ľudí a hoci aj obmedzené zdieľanie spoločného priestoru. Často si uvedomujem aké je dôležité mať miesto, kde sa môžeme v pokoji stretnúť. Jarné mesiace boli intenzívne a bohaté na udalosti, ktoré s nami zatriasli. Či už je tou udalosťou celosvetová pandémia, dobre mienená segregácia seniorov, alebo výročie otvorenia našej modlitebne, spája nás vedomie, že všetko je v rukách nášho milostivého Pána. Zahĺbte sa do riadkov, ktoré opisujú jar 2020 v jej rôznych podobách.

A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. Rimanom 8:28

Eva Bargerová