Porušenie a nádej

Porušenie a nádej

Porušenie a v týchto ťažkých časoch

Dôsledky zlyhania Adama a Evy

V týchto dňoch sa naprieč všetkými (doslova všetkými uznanými) štátmi sveta šíri hrozná ozvena ľudskej porušenosti. Našim prarodičom Adamovi a Eve(a priznajme si, že aj nám) ani na myseľ nevstúpil ten hrozný dôsledok zlyhania slobodnej vôle urobiť si po svojom a neposlúchnuť svojho Stvoriteľa a Udržiavateľa života. Ten biblický príbeh z Gen 3 o ich zlyhaní, ktorý tak často berieme ako príbeh na dobrú noc, však pravdivo informuje a varuje pred dôsledkami hriechu. Tie dôsledky majú hrozný dopad. Dôsledky porušenosti sveta a človeka prenikli všetky vrstvy prírody a ľudskej existencie. Celé stvorenstvo odvtedy spoločne vzdychá až podnes. Spoločne trpí pôrodné bolesti. Nové, dobré, čisté, správne a sväté veci prichádzajú skoro ako keby len cez pôrodné bolesti. Odvtedy zažívame tie čisté, dobré veci, uprostred strádania a bolesti.

Aj my sami, ktorí máme Ducha ako preddavok Božích darov, aj my vnútri vzdycháme a očakávame synovstvo, VYKÚPENIE svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení…“ (Rim 8:23-24a)

“Ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď, či niekto dúfa v to, čo vidí? Ak však dúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.“ (Rim 8:24b-25)

„TAK AJ DUCH PRICHÁDZA NA POMOC V NAŠEJ SLABOSTI.“ (Rim 8:26a)

Naše vzdychanie v ťažkej skúške

V tejto chvíli, v tejto ťažkej skúške, ktorou prechádza celý svet, všetci spolu vzdycháme. Od možno malých vzdychov až po veľké, gniaviace a ubíjajúce vzdychy. Nedotýka sa to iba našej rodiny, nášho zboru, nášho Slovenska, ale všetkých. Spolu s nami trpia aj iní. A v porovnaní s nami, čítame v správach, že trpia ešte viac. V Taliansku, Španielsku, USA, Číne. Trpia členovia ľudskej rasy: neveriaci, či veriaci.

…Všetci vzdycháme… A ak nás nebolí to, že inde trpia, asi nie je s nami všetko v poriadku.

Pomoc od Boha skrze Ducha

Tým, ktorí však majú Ducha Svätého ako preddavok Božích darov, prichádza Duch na pomoc. Chce pomôcť našej slabosti. Chce upriamiť našu pozornosť na to, že sme synmi a dcérami Božími. Boh je v Kristovi náš Otec. Je tu s nami. Drží nás za ruku.

Duch nás upriamuje na nádej, v ktorej sme boli spasení. Toto spasenie bude dokonané vykúpením nášho tela, na ktoré si ešte potrebujeme počkať. Ale bude dokonané. Stane sa realitou.

Preto pozerajme dopredu s nádejou.

Preto buďme v tejto situácii trpezliví. Predovšetkým v očakávaní na Božiu pomoc. Ale trpezliví aj sami so sebou. Trpezliví so svojimi blízkymi. Trpezliví v nádeji, že Boh pomôže. Otvorme sa Duchu Svätému. Pretože Duch prichádza na pomoc v našej slabosti.

Akejkoľvek našej slabosti.

A to je evanjelium.