Nedajme sa pohltiť koronou
Článok

Nedajme sa pohltiť koronou

S istotou, silnejšou ako len zdanie, musíme povedať, že táto pandémia nadobúda apokalyptické (hrozivé) rozmery. Môžeme s istotou povedať, že to bude dlhší zápas ako na 2-3 mesiace. Zápas o naše duchovné hodnoty, zápas ekonomický, zápas o zdravie, zápas o našu ľudskosť. Svet už nebude rovnaký. V dobrom aj zlom.

Porušenie a nádej
Článok

Porušenie a nádej

V týchto dňoch sa naprieč všetkými (doslova všetkými uznanými) štátmi sveta šíri hrozná ozvena ľudskej porušenosti. Našim prarodičom Adamovi a Eve(a priznajme si, že aj nám) ani na myseľ nevstúpil ten hrozný dôsledok zlyhania slobodnej vôle urobiť si po svojom a neposlúchnuť svojho Stvoriteľa a Udržiavateľa života.