Pozdrav z misie od Petriľákovcov

Pozdrav z misie od Petriľákovcov

Milí partneri misie Light for the Nations na Ukrajine!

Prinášame Vám súhrn aktuálneho diania.

Youth ministries

Medzi hlavné highlighty určite patrí to, o čom sme dlhšie snívali a to je rozbehnutie domácich skupiniek v rámci našej mládeže, pričom jedna sa stretáva u nás doma. Na našich skupinkách bližšie rozoberáme kázeň z mládeže a jej aplikáciu. Máme tak priestor pre hlbšie učeníctvo.


Mládežnícka skupinka u nás doma

Tiež sme prijali pozvanie na mládežnícke stretnutie TOP Show, kde sme sa spolu s americkými misionármi delili o naše misijné príbehy a dôležitosti misijného povolania. Zároveň to bol prvý širší verejný priestor, kde Ivka mohla slúžiť v ukrajinčine.


TOP SHOW

Na našej mládeži D.Youth som tiež kázal na tému Božej prítomnosti. Po výzve vyšlo dopredu okolo 15 ľudí, s ktorými sa modlili lídri. Taktiež som kázal na teenegarských bohoslužbách spolu s modlitbou za krst vo Svätom Duchu.


Na teenegarských bohoslužbách a mládeži D.Youth

Veľkou radosťou je pre nás to, že Julián (kontakt z letnej evanjelizácie LFTN) sa po sérii našich spoločných stretnutí rozhodol zavolať na meno Pána Ježiša a pozvať Ho do svojho života.  Urobil tak vo viere cez všetky svoje pochybnosti, je to na dobrej ceste:) Tešíme sa, že prišiel aj na našu mládež a zaregistroval sa na náš letný mládežnícky tábor.

For Nations (Pre národy)

Pokračujeme tiež na fronte budovania medzinárodnej misie v našom zbore. Mali sme niekoľko stretnutí ako tím facilitátorov kurzu Kairos. Pre náš zbor sme urobili stretnutie „Pre národy“ Našim hosťom bola rodinka, ktorá už čoskoro vyráža z Ukrajiny do Ázie dlhodobo hlásať evanjelium medzi nezasiahnutými etnickými skupinami. Bolo inšpirujúce počuť ich príbeh a odhodlanie, a zároveň to slúžilo k tomu, aby ľudia z nášho zboru uvideli misijný potenciál Ukrajiny. Kvôli tomu, aby táto služba mohla rásť a napredovať ďalej, som tiež absolvoval tréning hlavného facilitátora kurzu Kairos.


Stretnutie „For Nations“ v našom zbore (modlitby za rodinu odchádzajúcu na misiu do Ázie)


Z tréningu na hlavného facilitátora kurzu Kairos

Mimo UA

Náš ukrajinský zbor začal budovať hlbšie vzťahy s cirkevným zborom Equippers Mainz (Nemecko). Boli sme ako siedmi lídri nášho zboru pozvaní na konferenciu v Mainzi. Niektorí boli prvýkrát za hranicami odkedy sa začala vojna.
Bol to pre nás, ako pre tím, skvelý čas v Božej prítomnosti, keď sme sa v mnohom mohli inšpirovať miestnym Božím dielom v cirkvi.


S tímom na konferencii v Mainzi

Aj keď bolo v prvom rade slúžené nám, na foto môžete vidieť Viku, ktorá spolu inými Ukrajincami tiež chodí do tohto zboru. Na Ukrajine bola ešte neobrátená, prvýkrát vyznala Ježiša Krista, keď sme sa s ňou modlili, následne bola pokrstená v Duchu Svätom a začala sa modliť v jazykoch!


Vika, s ktorou sme sa modlili

Po konferencii sme ešte ako rodina strávili niekoľko dní na Slovensku. Ivka hovorila náš príbeh viery v AC Prešov. Na letnú misiu LFTN sme pozývali v našom materskom zbore v AC Nitra a tiež v AC NMnV.


V zboroch Nitra, Prešov a Nové Mesto n/V

A situácia na Ukrajine?

Čas v Nemecku a na Slovensku bol pre nás zároveň potrebným výdychom z každodennej reality na Ukrajine. Po relatívnom období pokoja nastalo niekoľkotýždňové obdobie pravidelných nočných útokov. Sirény tak hlásia poplach medzi 2.-3. hodinou v noci a ukončenie býva nad ránom medzi 4.-6. hodinou.  Jedná sa o systematický psychologický teror po celom území Ukrajiny. Rakety, drony alebo ich zostrelené úlomky dopadajú na bytovky, cesty.. Zásadná časť obyvateľstva potrebuje uzdravenie z duševných tráum, hoci si to neuvedomujú. Tieto okolnosti samozrejme v rôznych smeroch doliehajú aj na nás, a preto Vás prosíme o modlitby ako za Ukrajinu, tak aj za nás.

Veríme, že v rámci protiofenzívy sa Ukrajincom podarí vyhnať zo svojho územia čo najviac okupantov, ktorí siahajú aj na náš život.

Modlitby

Ďakujeme za ovocie služby, modlite sa prosíme naďalej za Božie konanie.
Ďakujeme za to, že v tomto období obidvaja oslavujeme 30 rokov.
Modlite sa prosím naďalej za Nátankov rozvoj a plné uzdravenie.
Modlite sa za krátkodobú letnú misiu LFTN (tím zo Slovenska na Ukrajinu). Nech si ju Boh mocne použije.

Financie

Ďakujeme, že verne stojíte vo finančnej podpore našej misijnej služby na Ukrajine, čo nám umožňuje robiť veci o ktorých píšeme vyššie 🙂

č.ú: SK50 8330 0000 0023 0189 1934

S pozdravom Petrilákovci

…lebo ja znaky Ježišove nosím na tele (Gal 6,7)

..aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele (2K 4,10)