Snažil som sa byť dobrým človekom, no boli veci, nad ktorými som nevedel zvíťaziť.

Odmalička som počúval biblické príbehy . Ako teenager som si už ale nedokázal na duchovné veci nájsť čas. Aj keď som nečítal Bibliu pravidelne, snažil som sa dodržiavať určité morálne zásady, aby som bol navonok dobrým človekom. No boli veci, nad ktorými som nevedel zvíťaziť. Kázne sa mi zdali neosobné a nerozumel som ich obsahu. Napriek všetkému som si začal čítať Bibliu podľa online plánu čítania. Postupne mi prestávala byť Biblia neosobná, naopak jej texty sa mi stávali veľmi osobnými. Začali mi dávať význam.
Jeden večer, keď som sa rozprával so svojim otcom, tak som mu vyznal všetky moje hriechy. Cez tento jednoduchý, no pre niekoho ťažký krok, mi Boh všetko odpustil. Nastúpil som na cestu spoznávania Boha. Túžim činiť Jeho konkrétnu vôľu pre môj osobný život.

Tomáš