Jaroslav Bán - 3. marca 2024

Abrahám usiluje o záchranu Sodomy a Gomory

Na ceste do Emaus

Citát z Biblie: Genesis 18:16-33

séria: "Na ceste do Emaus"

Plánujeme veľmi dlhé śtúdium evanjelia a Ježiša v Starom zákone.

Viac od rečníka "Na ceste do Emaus"

Powered by Series Engine