Dalibor Smolník - 20. septembra 2020

Boží zákon

Pán Ježiš zákon (Dekalóg) nezrušil a preto my, jeho nasledovníci, máme dôvod na to, aby sme sa Dekalógom zaoberali. Potrebujeme správne porozumieť úlohe zákona vo väčšom obraze diela spásy, ktoré je dokonané v Pánovi Ježišovi. Úlohu zákona nesmieme predceniť, ale ani podceniť. Zákonníctvo a antinomizmus (odpor ku zákonu) sú dva extrémy, ktorým sa musíme vyhnúť. Boží zákon nás musí doviesť ku Pánovi Ježišovi.

Citát z Biblie: Exodus 20:1-2

séria: "Exodus"

Kázeň Dalibora Smolníka zo série Exodus.

Viac od rečníka "Exodus"

Powered by Series Engine