Dalibor Smolník - 16. augusta 2020

Nová identita a nový cieľ Božieho ľudu

Pán Ježiš zákon (Dekalóg) nezrušil, ale kresťania potrebujú správne porozumieť jeho úlohe v širšom obraze diela spásy, ktoré je dokonané v Pánovi Ježišovi. Úlohu zákona nechceme predceniť ale ani podceniť. Zákonníctvo a antinomizmus (odpor ku zákonu) sú dva extrémy, ktorým sa musíme vyhnúť.

Potrebujeme poznať Boha, lebo v tom spoznáme aj samých seba. "Na svojej kresťanskej ceste nesmieš byť sklamaný objavením svojich hriešnych sklonov. Tie sa ti budú postupne viac a viac ukazovať. Boh nezachraňuje hriešnika preto, aby mu ukázal, aký je dobrý, ale aký je slabý, bezmocný a porušený. Aby takto mohla byť zničená jeho závislosť na sebe samom. Ale potom Duch Kristov, ktorý nás vyučuje túto trpkú lekciu o tom, kto sme, nám tiež zo Svätého Písma zjavuje, akého milostivého, verného a všemocného Spasiteľa máme a že skrze milosť a silu v Ňom môžeme urobiť všetky veci..." Johann Gerhard Oncken

Citát z Biblie: Exodus 19:1-6

séria: "Exodus"

Kázeň Dalibora Smolníka zo série Exodus.

Viac od rečníka "Exodus"

Powered by Series Engine