Dalibor Smolník - 29. novembra 2020

Cti svojho otca i svoju matku

Chceš žiť požehnaný život? Chceš, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi? Cti si svojich rodičov. Je to Bohu ľúbe – Kološanom 3:20. Ctiť si je slovo z hebrejčiny, ktoré pripisuje objektu našej úcty veľkú váhu, slávu. Pamätaj, že otec a mama sú vyššie tituly ako titul kráľa. Rodina je miesto, kde sa učíme rešpektu, poslušnosti a láske. Vzťah rodič dieťa vplýva na ostatné vzťahy. Učíme sa rozumieť tomu, že nad nami je autorita. Učíme sa ju poslúchať a dôverovať jej. Rodič je zodpovedný za svoj vzťah s Bohom. Lebo svoje deti učí aj svojim životom.

Citát z Biblie: Lukáš 2:51-52, Kolosanom 3:20, Efezanom 6:1-5, Exodus 20:12

séria: "Exodus"

Kázeň Dalibora Smolníka zo série Exodus.

Viac od rečníka "Exodus"

Powered by Series Engine