Jaroslav Bán - 14. apríla 2024

Evanjelium podľa Mojžiša - Zákon

Na ceste do Emaus

Citát z Biblie: Leviticus 19:1-6

séria: "Na ceste do Emaus"

Plánujeme veľmi dlhé śtúdium evanjelia a Ježiša v Starom zákone.

Viac od rečníka "Na ceste do Emaus"

Powered by Series Engine