Dalibor Smolník - 8. marca 2020

Manželstvo - zrkadlo evanjelia #3

Po kázni o biblickom význame manželstva, ktorý sa nachádza v Liste Efežanom 5:21-33, Dalibor Smolník pokračuje v téme o manželstve, a zameriava sa na úlohu veriacej ženy v tomto zväzku.

Citát z Biblie: Efezanom 5:21-33

séria: "Manželstvo - zrkadlo evanjelia"

Viac od rečníka "Manželstvo - zrkadlo evanjelia"

Powered by Series Engine