Dalibor Smolník - 21. júna 2020

Pokúšanie Hospodina - Vody zo Skaly

Izraelitov premohlo zúfalstvo, doslova ich ovládlo a znova reptajú. Vidia iba "ľudskými očami" a Hospodina pokúšajú aj tým, že sa pýtajú: "Či je Boh medzi nami?" Pochybujú o Božej prítomnosti aj napriek tomu, že ju už zažili. Žalm 81:8 - Boh skúša svoje deti a odhaľuje úroveň ich duchovnej zrelosti. Nepokúšať Boha znamená počúvať Krista.

Citát z Biblie: 1. Korinťanom 10:9-12, Exodus 17:1-7, Žalmy 106:12-15, Žalmy 81:8

séria: "Exodus"

Kázeň Dalibora Smolníka zo série Exodus.

Viac od rečníka "Exodus"

Powered by Series Engine