KDZ – Čiňte pokánie a verte evanjeliu

Klub dobrej zvesti je online vysielanie pre deti spojené s kvízom na záver (https://kahoot.it). Každý pondelok o 18:00 jeden biblický príbeh, piesne, modlitby a tentokrát aj novinka – Zuzkin ateliér pre šikovné ruky. Témou tohto klubu je „Čiňte pokánie a verte v evanjelium“
Všetky kluby nájdeš tu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvLBbRxvASf2QJlOtcUUlXbjChYKVCxQE