Dalibor Smolník - 28. mája 2020

Nový rod v Kristovi - úvod

séria: "Nový rod v Kristovi"

Kým sme v Kristovi? Ako sa to všetko udialo? Čo sa zmenilo? V tejto sérii sa pozrieme na spasiteľné dielo Boha, ktorý obetoval svojho Syna za nás, aby my sme mohli žiť s ním vo večnosti z pohľadu Nového rodu, ktorého sme súčasťou.

Viac od rečníka "Nový rod v Kristovi"

Powered by Series Engine