Dalibor Smolník - 7. júna 2020

Rýchle zabúdanie a nechuť poslúchať Boha

Je ľahšie výjsť z Egypta ako Egypt opustiť. Tento zápas vychádza z našej nedôvery voči Bohu a Jeho slovám. Reptanie zastiera veriacemu človeku pohľad na minulosť. Mesiac po vyjdení, keď už sú Izraelci na púšti, Egypt nevyzerá tak hrozne. Reptanie zveličuje problém v ktorom sa človek nachádza. Prislovie 20:14. Reptanie zneucťuje Boha.  Lekcia manny - Boh sa postará na každý deň. Bohu môžeme dôverovať aj v dni odpočinku. Bohu môžeme dôverovať neustále, aj do budúcnosti. Táto zem nie je miestom odpočinku. Je to len púšť pred nebom. 

Citát z Biblie: Ezechiel 20:5-31, Žalmy 106:7-13, Žalmy 78:18-29, Exodus 16:1-36

séria: "Exodus"

Kázeň Dalibora Smolníka zo série Exodus.

Viac od rečníka "Exodus"

Powered by Series Engine