Dalibor Smolník - 14. marca 2021

Nepožiadaš

Ako je to s tvojím životom? Si spokojný v Bohu, alebo ťa ženú túžby po veciach tohto sveta? Nepožiadaš znamená, že nebudeš prahnúť po veciach niekoho iného. Prahnutie po niečom, čo patrí inému, je moje zlyhanie lásky voči blížnemu. Keď prahneme po veciach, tak uvažujeme prevažne o sebe, o našom prospechu. Prahnutie je aj vyjadrením našej nespokojnosti voči ľuďom a voči Bohu. Boh ti však dáva ďaleko viac, ako pominuteľné veci, po ktorých túžiš.

Citát z Biblie: Exodus 20:16

séria: "Exodus"

Kázeň Dalibora Smolníka zo série Exodus.

Viac od rečníka "Exodus"

Powered by Series Engine