Jaroslav Bán - 3. januára 2021

Úloha Cirkvi v Novom roku

Úloha Cirkvi v Novom roku

Tento rok, keď pripadá Nový rok na sobotu sa nebude a nesmie trúbiť na roh šofar počas sviatku Roš Ha-šana. Prečo? Veď trúbenie je korunovaním Všemohúceho za jasotu ľudu. Vtedy prehlasujeme: „Ja Izraelita ťa korunujem za Kráľa...“ Ale toto korunovanie spôsobí tentokrát sám Hospodin! Už viac nie je potrebné ľudské trúbenie. Novozákonná cirkev aj v tomto roku potrebuje, aby Ježiš Kristus kraľoval v našich životoch. Aby toto kráľovstvo nestálo len na našom jasote a trúbení, ale na všetkom tom, čo nám Kristus ponúka – Božiu rodinu, život viery, Boží pokoj a Jeho dokonalý plán.

Citát z Biblie: Zjavenie 1:1-13

séria: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

Viac od rečníka "Rôzne"

Powered by Series Engine