Vítame ťa na stránke nášho kresťanského spoločenstva v Košiciach.

 

Sme obyčajní ľudia ako ty.

Hľadali sme zmysel či poslanie pre svoje životy a túžili sme žiť lepšie, čestnejšie a čistejšie. Boli sme v neustálom kolotoči nášho snaženia o zmenu, ktorá neprichádzala. Až kým sme z Božej milosti nespoznali nášho Boha a Stvoriteľa.

Našou túžbou je žiť každý deň autentické kresťanstvo v našich rodinách, vzťahoch s priateľmi a kolegami.

Chceme ďalej šíriť lásku a pravdu, ktorú sme poznali u Pána Ježiša Krista bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie a kultúru.

Pridaj sa k nám

nechceme žiť náboženstvo ale život s Bohom

Najnovšia kázeň

Veríme Božiemu Slovu a moci Jeho Ducha

predelenie textu

Andrej Kraljik - 21. novembra 2021

Boh to obrátil na dobré

Boh to obrátil na dobré

Zlo sa spája vo svojom boji voči Izraelu, voči Bohu. Nepridali sa jedine obyvatelia Gibeóna. Báli sa. Vedeli, že sú odsúdení na zničenie, no veľmi túžili po záchrane a aby svoj cieľ dosiahli, neváhali použiť aj lesť. Izrael im uveril, pretože rozhodol sám - spoliehajúc sa na svoje zmysly. Neradili sa s Bohom. A čo ty, s kým sa radíš v ťažkých rozhodnutiach? Spoliehaš sa na seba, alebo prosíš o múdrosť Boha? Čo myslíš, ako to celé dopadlo, keď Izraeliti zistili, že boli oklamaní?

Citát z Biblie: Jozua 9:1-27

séria: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

 

Viac od rečníka "Rôzne"

Powered by Series Engine

Služba

miluj svojho blížneho…

predelenie textu

Najnovšie príspevky

zo života zboru

predelenie textu

Rádio LOGOS
Detská Misia
Rádio Pokoj